Villanyszerelés, Érintésvédelemstyle="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">


Üdvözlöm Kedves Érdeklődő!

Jelenleg az alábbi szolgáltatásokat végzem:

01. Érintésvédelmi felülvizsgálat. (Szerelői ellenőrzés,Szabványossági felülvizsgálat)
02. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (OTSZ) a villamos fogyasztói berendezésekre előírt időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat.
03. Villámvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálata.
04. A felülvizsgálatok eredményéről minősítő irat készítése.
05. Az Msz 2364-610 illetve az OTSZ szerint az üzembe helyezéshez szükséges 0-ás felülvizsgálat elvégzése és Minősítő irat készítése.
06. Kéziszerszámok időszakos szerelői ellenőrzése és felülvizsgálata.
07. Szigetelésmérés.
08. EPH jegyzőkönyv készítése(Érintésvédelmi felülvizsgálat) a Gázművek részére.
09. Mérőhelyek felülvizsgálata az ELMŰ-EMASZ területén.
10. Villanyszerelés hibaelhárítás.
11. Társasházak,Lakásszövetkezetek részére Átalánydíjas karbantartási munkák.   

Egyéb vizsgálatok alvállalkozókon keresztül:

1. Helyiségek tűzveszélyességi osztályba sorolása.
2. Tűzvédelmi Szabályzat készítése3.Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás  A felülvizsgálatokra vonatkozó gyakoriságok.
Érintésvédelem. Az érintésvédelem ellenőrzést és felülvizsgálatot a 8/1981.(XII.27) IpM rendelet és a 14/2004.(IV.19.) FMM rendelet továbbá a 22/2005.( XII. 21.) FMM rendeletek írják elő. A 14/2004.(IV.19.) FMM rendelet 5/A.§ ( 1) alapján A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a munkáltató – a 4-5.§--ban foglaltaktól eltérően – a berendezés szerelői ellenőrzésének,illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik.(2) Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően,valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.
(3) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:

    * a.) áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel
    * b.) kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel
    * c.) a Kommunális- és lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981.(XII.27.) IpM rendelet alkalmazási körébe tartozó
villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel;
    * d.) egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.

Villamos és villámvédelmi berendezések felülvizsgálata Az erősáramú villamos berendezések időszakos ( tűzvédelmi ) felülvizsgálatára,
valamint a villámvédelmi berendezések felülvizsgálatára vonatkozó gyakoriságot az Országos tűzvédelmi Szabályzat írja elő. Villamos
berendezések időszakos felülvizsgálata.  

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. rész II. fejezet 17.2. pontja szerint:
ˇ        
a.) az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren  legalább háromévenkéntˇ        
b.) a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább hatévenkéntˇ        
c.) a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségben, szabadtéren legalább kilencévenkéntˇ tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
Villámvédelmi berendezések felülvizsgálata.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5.rész II . fejezet 18.1. pontja szerint:
        
a.) az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren  legalább háromévenkéntˇ
b.) a „C” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren  legalább hatévenkéntˇ        
c.) a „D” és „E” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben és szabadtéren  legalább kilencévenkéntˇ tűzvédelmi szempontból felül kell vizsgáltatni, és a tapasztalt hiányosságokat meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

Kapcsolódó kategóriák: Biztonságtechnika | Épületgépészet


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="4879410651"
data-ad-format="auto">